• Tegenwoordig draait alles om juiste cijfers en geld.
    Met het diploma Basiskennis boekhouden(BKB)
    kun je prima functioneren op een financiële functie.

Klachtenreglement

Het PIOF wil goed omgaan met reacties en klachten van al haar deelnemers, omdat dit van grote invloed is op onze klanttevredenheid en kwaliteit van ons aanbod. Hieronder treft u een  beschrijving van de procedure die het PIOF volgt bij de behandeling van klachten.

Klacht kenbaar maken?


Bent u ergens ontevreden over, of is er iets waarvan u vindt dat daar een structurele oplossing voor moet komen? Dan kunt u een klacht indienen. Elke klacht wordt zorgvuldig inhoudelijk onderzocht. Geef een zo helder mogelijke omschrijving van de klacht. Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.

De klacht kan kenbaar worden gemaakt op het volgende e-mailadres: info@piof.nl.

Direct na ontvangst van de klacht ontvangt u een bevestiging. De afhandeling van een klacht duurt maximaal vier weken, u ontvangt het besluit op uw klacht per e-mail. Als er langere tijd nodig is om onderzoek doen, dan zal de cursist hiervan in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht, bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer het uitsluitsel zal worden verwacht. Om de klacht zo goed mogelijk te kunnen afhandelen is het belangrijk om de volgende informatie te vermelden:

Naam van de cursist
Adresgegevens van de cursist
E-mailadres van de cursist
Naam van de  opleiding
Inhoudelijke weergave en argumentatie van de klacht

Uw klacht is niet naar tevredenheid opgelost, en dan?


Indien de klacht niet tot tevredenheid van de cursist wordt opgelost, is de cursist dan wel de genoemde contractpartij gerechtigd zich te wenden naar een onafhankelijke arbitrair.
Gegevens van de arbitrair:
Mevrouw M. van Kessel-Van der Willigen
Functie: Directrice  Admicontent
E-mailadres: Marije@admicontent.nl

De uitspraak van de arbitrair is bindend voor beide partijen. Uiteraard is het ook mogelijk voor de cursist dan wel de genoemde contractpartij zich te wenden tot de rechter.

Hiervoor verwijzen wij ook graag naar Artikel 13 van onze algemene voorwaarden:

Artikel 13 Geschillen


In geval van klachten met betrekking tot de opleiding of andere daaraan gerelateerde aangelegenheden,kan de cursist zich wenden tot de directie van het P.I.O.F. De directie zal de klacht behandelen, en hierover de cursist, zo nodig na de cursist hierover te hebben gesproken, schriftelijk berichten binnen 4 weken na ontvangst van de klacht.

Indien de klacht niet tot tevredenheid van de cursist wordt opgelost, is de cursist danwel de genoemde contractpartij gerechtigd zich te wenden tot de rechter.

De rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen die hieruit voortvloeien en die na de klachtenprocedure nog niet zijn opgelost, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Inschrijving kan plaatsvinden via het inschrijfformulier.

Inschrijving kan plaatsvinden via het inschrijfformulier. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Desgewenst kan er een kosteloos gesprek plaatsvinden om uw mogelijkheden te verkennen. De kosten van al onze opleidingen zijn geheel aftrekbaar via de Inkomstenbelasting.

Nu inschrijven


5 redenen om te kiezen voor het P.I.O.F.:

 Betaalbare opleidingen
 Gekwalificeerde docenten
 Uitstekende lesmethodes
 Persoonlijke aandacht
 Doelgericht resultaat

Klik hieronder voor onze literatuurlijst

Bekijk hier onze literatuurlijst

Contactgegevens:

P.I.O.F. Zoetermeer
Telefoon: 085 - 3031258
Email: info@piof.nl